Участник сообщества епархиальных ресурсов. Все православные сайты Новосибирской Епархии
Конструктор сайтов православных приходов
Православная библиотека
Каталог православных сайтов
Яндекс.Метрика

Главная

 

Мы рады Вас приветствовать

на интернет страничке нашего Храма!

 

С праздником
ИВЕРСКОЙ иконы
Божией Матери!

 

 

 

 

В На Литургии (25 февраля)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всенощное бдение накануне ИВЕРСКОЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Воскресной службе (21 февраля):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Всенощном бдении (20 февраля):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Всенощном бдении (14  февраля):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молитва новомученикам и исповедникам Церкви Русской

О, святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии:/ святи́телие и па́стырие Це́ркве Христо́вы,/ ца́рственнии страстоте́рпцы,/ благове́рнии кня́зие и княги́ни,/ до́блии во́ини, мона́си и мирсти́и,/ благочести́вии му́жие и жены́,/ во вся́цем во́зрасте и сосло́вии за Христа́ пострада́вшии,/ ве́рность Ему́ да́же до сме́рти свиде́тельствовавшии/ и вене́ц жи́зни от Него́ прие́мшии!
Вы во дни гоне́ния лю́таго,/ зе́млю на́шу от безбо́жных пости́гшаго,/ на суди́щах, в заточе́ниих и про́пастех земны́х,/ в го́рьких рабо́тах и вся́ких ско́рбных обстоя́ниих/ о́браз терпе́ния и непосты́днаго упова́ния му́жественне яви́ли есте́./ Ны́не же, в раи́ сла́дости наслажда́ющеся,/ пред Престо́лом Бо́жиим во сла́ве предстои́те/ и при́сно хвалу́ и хода́тайство со А́нгелы и все́ми святы́ми Триеди́ному Бо́гу возно́сите.
Сего́ ра́ди мы, недосто́йнии,/ мо́лим вас, святи́и сро́дницы на́ши:/ не забу́дите земна́го оте́чества ва́шего,/ грехо́м Ка́инова братоуби́йства,/ поруга́нием святы́нь, безбо́жием и на́шими беззако́нии отягче́ннаго./ Умоли́те Го́спода Сил,/ да утверди́т Це́рковь Свою́ непоколеби́му в ми́ре сем многомяте́жнем и лука́вом;/ да возроди́т в Земли́ на́шей дух братолю́бия и ми́ра;/ да па́ки бу́дем мы ца́рское свяще́ние,/ род Бо́жий, избра́нный и святы́й,/ при́сно с ва́ми сла́вящий Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

 

 

 

На Воскресной службе (31 января):

 

 

 

 

 

 

Водосвятный  молебен:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Всенощном бдении (23 января):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Воскресной службе (24 января):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Всенощном бдении (23 января):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  КРЕЩЕНИЕМ

 

ГОСПОДНИМ !!!

 

 

 

Тропарь Крещению Господню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

 

 

Кондак Крещению Господню, глас 4
Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́, и яви́лся еси́,// свет непристу́пный.

 

 

Величание Крещению Господню
Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию Крести́вшагося/ от Иоа́нна// в вода́х Иорда́нских.

 

 

Молитва на Крещение Господне
Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий Единоро́дный, от Отца́ пре́жде всех век рожде́нный, Све́те от Све́та, просвеща́яй вся́ческая, в после́дняя же ле́та от Пресвяты́я Де́вы Мари́и нетле́нно воплоще́нный и в мир сей на спасе́ние на́ше прише́дый! Ты бо не потерпе́л еси́ ви́дети от диа́вола му́чима ро́да челове́ча и сего́ ра́ди в пресве́тлый день Богоявле́ния Твоего́ прише́л еси́ на Иорда́н ко гре́шником и мытаре́м крести́тися от Иоа́нна, безгре́шен сый, да испо́лниши вся́кую пра́вду и да во́зьмеши в вода́х Иорда́нских грехи́ всего́ ми́ра, я́ко А́гнец Бо́жий, во е́же понести́ их на Себе́ и искупи́ти Креще́нием кре́стным, пречи́стою Кро́вию Твое́ю. Сего́ ра́ди погрузи́вшуся Тебе́ в вода́х, отверзо́шася Тебе́ небеса́ Ада́мом заключе́нная и Дух Святы́й сни́де на Тя в ви́де голуби́не, просвеще́ние и обоже́ние нося́й естеству́ на́шему, и Пребоже́ственный Оте́ц Твой возвести́ Тебе́ небе́сным гла́сом благоволе́ние Свое́, зане́ сотвори́л еси́ во́лю Его́ и челове́к грехи́ восприя́л еси́ и Себе́ на закла́ние уже́ предугото́вал еси́, я́коже Сам рекл еси́: «Сего́ ра́ди лю́бит Мя Оте́ц, я́ко Аз ду́шу Мою́ полага́ю, да па́ки прииму́ ю́», и та́ко во всесве́тлый день сей, Ты, Го́споди, положи́л еси́ нача́ло искупле́ния на́шего от грехопаде́ния прароди́тельскаго. Сего́ ра́ди вся си́лы небе́сныя ра́дуются и вся тварь весели́тся, ча́юще свобожде́ние свое́ от рабо́ты истле́ния, глаго́люще: Прии́де просвеще́ние, благода́ть яви́ся, избавле́ние наста́, мир просвети́ся и лю́дие ра́достию исполня́ются. Да весели́тся ны́не не́бо и земля́ и мир весь да игра́ет; ре́ки да пле́щут; исто́чницы и озе́ра, бе́здны и моря́ да сра́дуются, я́ко Боже́ственным Креще́нием освяти́ся днесь естество́ их. Да ра́дуются днесь и челове́ков собо́ри, я́ко естество́ их взы́де ны́не па́ки к пе́рвому благоро́дию и вси с ра́достию пою́т: Богоявле́ния вре́мя. Прииди́те мы́сленно на Иорда́н, виде́ние ве́лие в нем у́зрим: Христо́с ко Креще́нию гряде́т. Христо́с ко Иорда́ну прихо́дит. Христо́с на́ши в воде́ погреба́ет грехи́. Христо́с овча́ похи́щеннаго и заблу́ждшаго прихо́дит иска́ти и обре́т е́ вво́дит в рай.
Сего́ Боже́ственнаго та́инства воспомина́ние пра́зднующе, усе́рдно мо́лимся Тебе́, Человеколю́бче Го́споди: сподо́би нам жа́ждущим по гла́су Твоему́ приити́ к Тебе́, Исто́чнику присноживо́тныя воды́, да почерпе́м во́ду благода́ти Твоея́ и оставле́ние грехо́в на́ших и да отве́ргшеся нече́стия и мирски́х по́хотей; целому́дренно и де́вственно, и пра́ведно и благоче́стно поживе́м в ны́нешнем ве́це, жду́ще блаже́ннаго упова́ния и явле́ния сла́вы Твоея́, Вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего, да не от дел на́ших спасе́ши нас, но по Твое́й ми́лости и по обновле́нию Свята́го Ду́ха Твоего́ ба́нею пакибытия́, Его́же оби́льно излия́л еси́, да оправди́вшеся благода́тию Его́, насле́дницы бу́дем ве́чныя жи́зни во Ца́рствии Твое́м, иде́же со все́ми святы́ми сподо́би нам просла́вити всесвято́е И́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

 

 

 

ОСВЯЩЕНИЕ  ВОДЫ

(Видео)

https://vk.com/video4683031_456239073

 

 

 

 

 

На празничной Литургии:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
 

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова.

Ныне Церковь небесная и земная торжествует, радуясь пришествию в мир Господа и Спасителя нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и любовь к человеческому роду. С духовным трепетом вслушиваемся мы в слова песнопения: «Христос раждается — славите! Христос с небес — срящите!» (ирмос канона Рождеству Христову). С благоговением и надеждой взираем на Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях лежит в пеленах повитый Богомладенец.

Воистину днесь свершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам» (1 Тим. 3:16). Невозможно до конца проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невозможно в полной мере постичь, как же Тот, Кто является источником жизни для всего существующего, согревается ныне дыханием животных! Создатель Вселенной смиряет Себя, принимая образ творения! Сын Божий становится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как это, — предупреждает святитель Иоанн Златоуст, — где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, нисшел и спас. Все повинуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был. Будучи Богом, Он делается человеком, не переставая быть Богом» (Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа).

Отмечая мироспасительный праздник Рождества Христова, мы размышляем о его непреходящем духовном смысле и ключевом значении для всего человечества. И это верно. Но важно осознавать еще и личное измерение, которое имеет для каждого из нас тайна Боговоплощения, ведь неслучайно мы обращаемся в молитвах ко Господу, называя Его своим Спасителем.

Мы опытно знаем, что человек не способен сам преодолеть в себе зло, как бы настойчиво он ни старался это сделать. Грех, глубоко поразивший душу и повредивший человеческую природу, невозможно побороть никакими духовными практиками и психологическими тренингами. Лишь Бог способен исцелить и восстановить в первозданной красоте всего человека. «Для чего же Господь наш облекся плотию?» — задается вопросом преподобный Ефрем Сирин и отвечает: «Для того, чтобы сама плоть вкусила радость победы и чтобы исполнилась и познала дары благодати…, дабы люди как бы на крыльях возносились к Нему и в Нем Одном находили успокоение» (Толкование на Четвероевангелие. Гл. 1). Воплощение Христово освобождает от рабства греху и открывает путь ко спасению.

 

 

«Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме» (Ин. 12:46), — свидетельствует Господь. Подобно яркой Вифлеемской звезде, приведшей к Богомладенцу Иисусу восточных мудрецов из далеких стран, мы, христиане, будучи истинными сынами и дочерями света (Ин. 12:36), призваны освещать этот мир светом веры (Мф. 5:14), дабы окружающие, видя пример нашей стойкости и мужества, долготерпения и духовного благородства, великодушия и нелицемерной любви к ближним, «прославили Бога в день посещения» (1 Пет. 2:12).

Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания. Многие из наших братьев и сестер из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесем о них прошения Милосердному Творцу, дабы Он обновил их душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал Свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни.

Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет живую веру и во всем полагается на Бога. А потому без ропота приемлем и постигшие нас испытания, ибо, аще на Него надеятися будем, будет нам во освящение, яко с нами Бог (чинопоследование Великого повечерия), как воспевает в эти святые рождественские дни Церковь Христова. Будем молиться, чтобы и убогую пещеру нашей жизни озарил нетленный свет Божества, чтобы и наше сокрушенное и смиренное сердце, как Вифлеемские ясли, с благоговением восприняло Пришедшего в мир Спасителя.

Не тесно Богу в сердце человека, если оно исполнено любви. «Делатель любви будет сожителем Ангелов и со Христом воцарится», — свидетельствует преподобный Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и пороках, 3). Пусть святые дни праздника станут для нас особым временем для совершения добрых дел. Используем эту благодатную возможность и прославим Рождшегося Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, оказав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и, может быть, в первую очередь тех, кто страдает от коронавирусной инфекции или ее последствий.

Да просветит Господь светом познания Своего народы земли, да благословит их миром и да поможет всем нам осознать общую ответственность за настоящее и будущее планеты. Да ниспошлет Родившийся Богомладенец любовь и согласие в наши семьи, да оградит молодежь нашу да и всех нас от грехов и опасных ошибок. Еще раз сердечно поздравляю вас, мои дорогие, со светозарным праздником Рождества Христова и желаю всем крепкого здоровья, неоскудевающей радости и щедрой помощи от Бога — Света истинного, Иже просвещает всякого человека, грядущаго в мир (Ин. 1:9). Аминь.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва

Рождество Христово

2020/2021 г.